Wszystkie
Inwestycje w realizacji
Zasoby
Nr mieszkania Powierzchnia System Piętro Status Cena Rzut mieszkania Pobierz wniosek
1 58,94m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
2 44,18m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
3 34,01m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
4 44,18m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
5 71,92m2 MM 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
6 58,83m2 MM 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
7 44,16m2 MM 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
10 34,01m2 TBS 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
8 44,16m2 TBS 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
9 71,75m2 TBS 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
11 58,74m2 MM 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
12 44,04m2 MM 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
15 34,01m2 TBS 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
13 44,04m2 TBS 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
14 71,63m2 MM 2 Wolne -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
16 58,62m2 MM 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
17 43,96m2 TBS 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
20 34,01m2 TBS 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
18 43,96m2 MM 3 Wolne -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
19 71,47m2 TBS 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
21 58,56m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
22 43,86m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
23 34,01m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
24 43,86m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
25 71,36m2 MM 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
1 45m2 TBS Sprzedane -- -- Pobierz wniosek
9a/1 66,50m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/2 50,30m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/3 34,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/4 56,00m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/5 34,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/6 50,30m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/7 50,20m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/8 34,10m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/9 56,00m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/10 34,10m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/11 50,20m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/12 50,10m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/13 34,00m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/14 56,00m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/15 34,00m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9a/16 50,10m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/1 38,10m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/2 37,00m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/3 40,20m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/4 54,90m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/5 62,10m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/6 38,10m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/7 37,00m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/8 40,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/9 40,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/10 37,50m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/11 38,10m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/12 38,00m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/13 37,00m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/14 40,20m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/15 40,20m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/16 37,50m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/17 38,00m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/18 38,00m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/19 37,00m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/20 40,20m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/21 40,20m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/22 37,50m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9b/23 38,00m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/1 50,40m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/2 34,30m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/3 56,00m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/4 34,30m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/5 50,40m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/6 50,30m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/7 34,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/8 56,00m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/9 34,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/10 50,30m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/11 50,20m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/12 34,10m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/13 56,00m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/14 34,10m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/15 50,20m2 TBS 2 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/16 50,10m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/17 34,00m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/18 56,00m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/19 34,00m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
9c/20 50,10m2 TBS 3 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
1 58,94m2 MM 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
2 44,18m2 MM 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
5 34,01m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
3 44,18m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
4 71,92m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
6 58,83m2 TBS 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
7 44,16m2 TBS 1 Zarezerwowane -- -- Pobierz wniosek
10 34,01m2 MM 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
8 44,16m2 TBS 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
9 71,75m2 TBS 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
11 58,74m2 MM 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
12 44,04m2 TBS 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
15 34,01m2 TBS 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
13 44,04m2 TBS 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
14 71,63m2 TBS 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
16 58,62m2 MM 3 Wolne -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
17 43,96m2 TBS 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
20 34,01m2 MM 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
18 43,96m2 TBS 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
19 71,47m2 MM 3 Wolne -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
21 58,56m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
22 43,86m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
25 34,01m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
23 43,86m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
24 71,36m2 MM 4 Wolne -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
1 58,94m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
2 44,18m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
5 34,09m2 TBS 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
3 44,18m2 MM 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
4 71,64m2 MM 0 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
6 58,83m2 TBS 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
7 44,16m2 TBS 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
10 34,08m2 TBS 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
8 26,57m2 MM 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
9 88,97m2 MM 1 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
11 58,74m2 MM 2 Wolne -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
12 44,04m2 MM 2 Wolne -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
15 46,52m2 TBS 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
13 44,04m2 MM 2 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
14 58,72m2 MM 2 Wolne -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
16 58,62m2 MM 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
17 43,96m2 MM 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
20 46,38m2 TBS 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
18 43,96m2 TBS 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
19 58,6m2 TBS 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
21 58,56m2 TBS 3 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
22 43,86m2 MM 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
25 46,29m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
23 43,86m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
24 58,55m2 TBS 4 Zarezerwowane -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A1 70,00m2 ML 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
A2 47,50m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A3 47,50m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A4 33,20m2 TBS 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A5 44,20m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A6 47,50m2 TBS 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A7 47,50m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A8 68,50m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A9 44,20m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A10 43,50m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A11 47,80m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A12 46,00m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A13 65,30m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A14 33,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
A15 33,20m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A16 65,30m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A17 61,20m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A18 47,50m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A19 61,20m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A20 47,50m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A21 47,50m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
A22 61,20m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A23 61,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A24 47,50m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
A25 46,00m2 MM 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
A26 46,00m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B1 51,90m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B2 56,40m2 TBS 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B3 56,40m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B4 56,40m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B5 51,90m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B6 51,90m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B7 56,40m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B8 56,40m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B9 56,40m2 MM 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B10 51,90m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B11 56,40m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B12 86,10m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B13 57,70m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B14 56,40m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B15 71,90m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B16 56,40m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B17 56,40m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B18 71,90m2 MM 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B19 56,40m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
B20 71,90m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B21 71,90m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
B22 56,40m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
C1 47,70m2 TBS 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
C2 47,50m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
C3 47,50m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
C4 44,20m2 MM 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
C5 44,20m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
C6 47,50m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
C7 47,50m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
C8 68,50m2 MM 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
C9 44,20m2 MM 0 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
C10 43,50m2 TBS 0 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
C11 47,8m2 TBS 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
C12 46,00m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek
C13 65,30m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
C14 33,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
C15 33,20m2 TBS 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
C16 65,30m2 MM 1 Zasiedlone -- -- Pobierz wniosek
C17 61,20m2 MM 1 Zasiedlone -- Zobacz rzut Pobierz wniosek

Facebook

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij