Przetargi

2018-01-18 11:07:48

Zapytanie ofertowe. Świadczenia usługi okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji urządzeń...

2017-12-21 12:42:19

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków...

2017-12-01 13:43:58

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków...

2017-11-22 14:46:47

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków...

2017-11-08 14:08:50

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018...

2017-09-29 15:45:17

Przetarg nieograniczony. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla...

2017-09-27 13:24:22

Zapytanie ofertowe. Wykonanie operatu szacunkowego powykonawczego

2017-09-22 15:40:52

Unieważnienie przetargu - Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych”...

2017-09-14 15:49:48

Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr...

2017-09-12 14:12:41

Przetarg nieograniczony. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla...

2017-08-28 16:12:24

Przetarg nieograniczony. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla...

2017-08-08 11:42:16

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” -...

© 2021 OTBS
Wykonanie: Getso.pl