2020-02-04 10:30:14

Zapytanie ofertowe. Wymiana i uzupełnienie izolacji wokół kominów, murów ogniowych...

2020-01-27 15:59:00

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków...

2020-01-17 15:50:21

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków...

2020-01-15 13:35:13

Dotyczy wyboru oferty. Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej

2020-01-13 10:59:13

Zapytanie ofertowe. Budowa schodów terenowych na osiedlu Seniora przy ul....

2020-01-10 14:29:49

Unieważnienie przetargu. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków...

2020-01-07 09:00:30

Zapytanie ofertowe. Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej

2019-12-30 14:24:25

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków...

2019-12-20 12:15:41

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” -...

2019-12-19 10:51:45

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków...

2019-10-31 15:30:30

Zawiadomienie Zamawiającego o ocenie skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę.

2019-10-30 09:55:42

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020...

© 2020 OTBS
Wykonanie: Getso.pl