2018-12-10 11:24:27

Awaryjne wyłączenie wody

Zgodnie z informacją uzyskaną do WiK informujemy, że  w dniu 10.12.2018 r. nastąpiła awaria sieci wodociągowej w Opolu i w związku z tym przerwa w dostawie wody na terenie miasta Opola.
Po zlokalizowaniu źródła awarii trwają prace naprawcze mające na celu niezwłoczne przywrócenie ciągłości w dostawie wody.
Po zakończeniu prac i wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić czasowe zakłócenia jej jakości.

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl