2020-04-24 09:50:01

Informacja dla mieszkańców ? deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ustał obowiązek składania przez najemcę deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim.

Mając na uwadze powyższą zmianę przepisów, Spółka nie będzie prowadziła weryfikacji dochodów uzyskiwanych przez najemców i członków ich gospodarstwa domowego. Niezmiennie jednak Najemca ma obowiązek informowania towarzystwa budownictwa społecznego o uzyskaniu prawa do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl