2020-12-17 14:29:46

Informacja dla najemców

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że:

1) w dniu 01.02.2020 r. została wprowadzona przez ECO S.A. nowa taryfa za ciepło, do której od dnia 01.12.2020 r. wprowadzono zmiany.
Szczegóły na www.ecosa.pl/strefaklienta

2) od  dnia 28.10.2020 r. obowiązuje nowa taryfa WiK Sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Szczegóły na www.wikopole.com.pl/taryfy

3) od dnia 01.01.2021 r. obowiązywać będzie nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola.
Szczegóły na www.opole.pl/dla-mieszkanca i www.smieciopolis.pl

Informację zamieściliśmy również na naszej stronie  w związku z powyższym od dnia 01.01.2021 r. obowiązywać będą nowe miesięczne wymiary zaliczek na poczet opłat, które zostaną ujęte w dostarczonych Państwu do skrzynek naliczeniach czynszu.

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl