2020-03-12 09:18:43

Informacja dot. koronawirusa

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, rekomendujemy ograniczenie wizyt osobistych i kontakt zdalny (telefon, e-mail) z biurem Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Sekretariat:
77 404 06 40
sekretariat@otbs.opole.pl

Dział techniczny:
77 404 06 49 lub 575 933 995

Pogotowie techniczne całodobowe:
881 444 064

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl