2022-11-17 13:32:38

Informacja dotycząca dodatku węglowego

W nawiązaniu do pytań spływających do Spółki dotyczących dodatku węglowego, Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przypomina, że źródłem ogrzewania dla budynków TBS a tym samym dla najemców jest miejska sieć ciepłownicza (ECO).

Natomiast zgodnie Art. 2. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r., o dodatku węglowym:
?Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu ? w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.?

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl