2020-01-20 11:29:57

Informacja - nowa taryfa ciepła

W nawiązaniu do informacji otrzymanej od Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. informujemy, że w rozliczeniach za ciepło od  dnia 
1 lutego 2020 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa dla ciepła nr 19/2020, zatwierdzona przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją
Nr OWR.4210.46.2019.73.XIX.DB z dnia 15 stycznia 2020 roku i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki numer 7/2020 dnia 16 stycznia 2020 r.

DECYZJA NR OWR.4210.46.2019.73.XIX.DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl