2018-11-27 14:20:15

Informacja - nowa taryfa ciepła

W nawiązaniu do informacji otrzymanej od Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. informujemy, że w rozliczeniach za ciepło od dnia 8 grudnia 2018 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa dla ciepła nr 18/2018, zatwierdzona przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OWR.4210.35.2018.73.XVIII.DB z dnia 23 listopada 2018 roku i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3282 z dnia 23 listopada 2018 r.

DECYZJA NR OWR.4210.35.2018.73.XVIII.DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl