Lokalizacja: Aleja Przyjaźni 26
System: n/a
Data pierwszego zasiedlenia: 2018

Kwiatowa

12-mieszkaniowy blok komunalny oraz nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. Najemcą mieszkań będzie gmina Opole. Więcej informacji nt. najmu można uzyskać w Wydziale Lokalowym w Opolu, przy ul. Ozimskiej 19.

Dostępne mieszkania
Brak dostępnych mieszkań
© 2022 OTBS
Wykonanie: Getso.pl