Lokalizacja: ul. Stokrotek 2-26
System: TBS
Data pierwszego zasiedlenia: I etap – 1999 r., II etap – 2000 r.

Stokrotek

Dwa budynki czterokondygnacyjne ze 102 mieszkaniami, rozdzielone bramą przejazdową, przez którą przebiega droga wewnątrzosiedlowa. Łączna powierzchnia użytkowa lokali I etapu wynosi: 2691,9 m2, łączna powierzchnia użytkowa lokali II etapu wynosi: 3160,7 m2

© 2023 OTBS
Wykonanie: Getso.pl