2018-04-26 12:34:48

Obowiązkowa deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie - przypomnienie

Informujemy Szanownych Mieszkańców, że zgodnie z umową najmu prosimy o złożenie w nieprzekraczalnym terminie

do 30.04.2018r.

obowiązkowej deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe
roku 2017 oraz o posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.

Dotyczy Mieszkańców bloków przy:

? ul. Stokrotek 16-26,
? ul. Koszalińskiej 2-18,
? ul. Hallera 9 A,B,C,
? ul. Krzemienieckiej 70-72 A,B,C ? tylko w systemie TBS. 

 

Deklaracja do pobrania 

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl