2018-04-10 11:34:11

Obowiązkowa deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie

Informujemy Szanownych Mieszkańców, że zgodnie z umową najmu prosimy o złożenie w nieprzekraczalnym terminie

do 30.04.2018r.

obowiązkowej deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe
w roku 2017 oraz o posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.

Dotyczy Mieszkańców bloków przy:

ul. Stokrotek 16-26,
ul. Koszalińskiej 2-18,
ul. Hallera 9 A,B,C,
ul. Krzemienieckiej 70-72 A,B,C – tylko w systemie TBS. 

 

Deklaracja do pobrania 

© 2023 OTBS
Wykonanie: Getso.pl