2019-06-05 12:55:50

Dotyczy wyboru oferty na wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 8-8A w Opolu

W wyniku zapytania ofertowego na: przegląd instalacji gazowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 8-8A  otrzymano 2 oferty i dokonano wyboru następującej oferty:

Piotr Sidorowicz INSTALACJE SANITARNE WROCŁAW na kwotę 708,00 zł .
 Protokół © 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl