2019-02-27 12:15:43

Dotyczy wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego

W wyniku zapytania ofertowego na: wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby zabezpieczenia kredytu w Banku BGK  dla Opolskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Accord Wycena Nieruchomości na kwotę 3 489,00 zł netto.

 Protokół 

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl