2020-05-11 15:27:27

Dotyczy wyboru oferty na ekspertyzę techniczną

W wyniku zapytania ofertowego na: wykonanie ekspertyzy technicznej zespołu budynków w zabudowie folwarcznej zlokalizowanych przy ul. Partyzanckiej 72 w Opolu na działce nr 6/44 k.m., obręb Półwieś

JK Projekt Juliusz Kuś na kwotę 3 983,74 zł netto.

 Protokół

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl