2020-07-01 12:48:51

Dotyczy wyboru oferty. Naprawa kostki brukowej na terenach Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Opolu

W wyniku zapytania ofertowego na: naprawę kostki brukowej na terenach Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Opolu otrzymano 4 oferty i dokonano wyboru następującej oferty:

HS BUD Sp. z o.o.

Protokół 

 

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl