2018-10-01 15:48:40

Dotyczy zapytania ofertowego - wykonanie operatu szacunkowego powykonawczego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 5/2018

Wykonanie operatu szacunkowego powykonawczego w celu określenia wartości nieruchomości na wynajem tj. trzech budynków wielorodzinnych ze 102 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem dla osób starszych, na nieruchomości gruntowej (dz. 26/8, 28/7, 124/19) przy ul. Dambonia 3 w Opolu.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło: 6 ofert

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano ofertę przedłożoną przez firmę:
Consultor Sp. z o.o.

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl