2019-12-20 12:15:41

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” - zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej. Wybór najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot.: budowy budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej

ZP-VII/2019

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl