2017-08-08 11:42:16

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku administracji publicznej ?Centrum Usług Publicznych? - zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ogłasza przetarg  nieograniczony na:

Budowa budynku administracji publicznej ?Centrum Usług Publicznych? – zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej

Znak postępowania:

ZP-II/2017

Numer ogłoszenia w biuletynie:
2017/S 150-309770

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 14.09.2017 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 1 strona 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

Formularz JEDZ

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ

Załączniki 4,8,9,10,11

 Dokumentacja projektowa:

Spis dokumentacji projektowej 

Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu

PW Konstrukcyjna

PW Konstrukcyjna (bez blokady przed drukowaniem)

PW Elektryczny

PW Sanitarny

PW Wentylacja

PW Architektura Detale

PW Architektura Elewacje

PW Architektura Posadzki

PW Architektura Przekroje i PZT

PW Architektura Rzuty

PW Architektura Sufity

PW Architektura Zestawienia

PW Architektura Opis Techniczny

Inwentaryzacja i wycinka zieleni CUP

 Projekt budowlany 

Przedmiary robót

Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Projekt systemów teletechnicznych

Projekt wyposażenia wnętrz

Uzupełnienie projektu wyposażenia wnętrz 

CUP_Opinia geotechniczna

Załączniki do opinii geotechnicznej 

Pozwolenie na budowę CUP

Warunki przyłączenia ECO – CUP

Warunki przyłączenia TAURON – CUP

Warunki Przyłączenia TT-460-01617 WiK

Wytyczne certyfikacji LEED

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Przedmiary robót – wersja edytowalna

Załączniki do zapytań

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców:

Odpowiedzi_na zapytania z dnia 16.08

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.08

Odpowiedzi na zapytania z dnia 18.08

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.08

Uzupełnienie odpowiedzi na zapytania z dnia 21.08

Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.08

Odpowiedzi na zapytania z dnia 23.08

Uzupełnienie odpowiedzi na zapytania z dnia 23.08

Odpowiedzi na zapytania z dnia 24.08

Odpowiedzi na zapytania z dnia 25.08

Uzupełnienie – poprawka omyłki pisarskiej z dnia 25.08

Odpowiedzi na wybrane zapytania z dnia 28.08

Odpowiedzi na wybrane zapytania z dnia 29.08

Odpowiedzi na wybrane zapytania z dnia 30.08

Odpowiedzi na zapytania z dnia 05.09

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl