2019-04-23 12:17:29

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wielostanowiskowymi oraz zagospodarowanie terenu w Opolu przy ul. Oleskiej i przebudową sieci cieplnej

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ogłasza przetarg  nieograniczony na:

?Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią  usługową i garażami wielostanowiskowymi oraz zagospodarowanie terenu w Opolu przy ul. Oleskiej i przebudową sieci cieplnej??

Znak postępowania:
ZP-II/2019

Numer ogłoszenia w biuletynie:
540275-N-2019

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 24.05.2019 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ st. 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

Załączniki edytowalne 4,7,8,11,12

Załączniki edytowalne 5 i 6

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy cz. 1

Projekt wykonawczy cz. 2

Opisy do projektów

Geologia

Przedmiary

STWIOR

Przedmiary

Pozwolenie na budowę

Uzgodnienie WiK

 Warunki przebudowy sieci ciepłowniczej

Uzgodnienia projektu budowlanegoG

Rysunki w ramach uzupełnienia 

 

Odpowiedzi na zapytania z dn. 08.05 i 09.05
Odpowiedzi na zapytania z dn. 10.05

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl