2019-06-20 13:11:37

Przetarg nieograniczony. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami - Opole, ul. Prószkowska

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

?Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska?

Znak postępowania:
ZP-VI/2019

Numer ogłoszenia w Dz.U:
2019/S 117-285829 

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 26.07.2019 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie treści ogłoszenia

Sprostowanie treści ogłoszenia 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

SIWZ 1 strona

Modyfikacja SIWZ

Formularz JEDZ

Klucz publiczny

Załącznik 4 w wersji edytowalnej

Załączniki 5,7,8,9 do SIWZ w wersji edytowalnej

 

Dokumentacja projektowa:

Geologia

Projekt budowlany cz. 1

Projekt budowlany cz. 2

Projekt wykonawczy cz. 1

Projekt wykonawczy cz. 2

Projekt wykonawczy cz. 3

Projekt wykonawczy cz. 4

Przedmiary

STWiORB

Specyfikacja instalacje sanitarne

5A Profil przyłączy kanalizacji deszczowej

A3 Instalacje sanitarne opis PW

A2 instalacje sanitarne opis PW

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi z dn 26.06

Odpowiedzi z dn 27.06

Odpowiedzi z dn 28.06

Odpowiedzi z dn 02.07

Odpowiedzi z dn 10.07

Odpowiedzi z dn 12.07

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl