2019-05-20 13:32:49

Przetarg nieograniczony. Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z o.o.

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na:

„Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach OTBS Sp. z o.o.

Znak postępowania:
ZP-V/2019

Numer ogłoszenia w biuletynie:
547120-N-2019

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 31.05.2019 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

Modyfikacja SIWZ

SIWZ 1 strona

Załączniki do pobrania po modyfikacji


Odpowiedzi na pytania z dnia 22.05

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl