2019-05-10 12:46:21

Przetarg nieograniczony. Czyszczenie i naprawa rynien, rur spustowych, osadników deszczowych, koszy dachowych oraz montaż zabezpieczeń narożników lukarn przed zagnieżdżeniem się gołębi

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na:

Czyszczenie i naprawa rynien, rur spustowych, osadników deszczowych, koszy dachowych oraz montaż zabezpieczeń narożników lukarn przed zagnieżdżeniem się gołębi

Znak postępowania:
ZP-III/2019

Numer ogłoszenia w biuletynie:
546124-N-2019

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 20.05.2019 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

SIWZ 1 strona© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl