2019-05-15 14:33:41

Przetarg nieograniczony. Naprawa i konserwacja lokalu mieszkalnego przy al. Solidarności 2/14

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na:

?Naprawę i konserwację lokalu mieszkalnego przy al. Solidarności 2/14 w Opolu?

Znak postępowania:
ZP-IV/2019

Numer ogłoszenia w biuletynie:
547739-N-2019

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 23.05.2019 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

SIWZ 1 strona

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl