2019-04-16 10:24:33

Przetarg nieograniczony. Naprawa i konserwacja lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 26/3 oraz suszarni w budynku mieszkalnym przy ul. Stokrotek 26 w Opolu. Wybór najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot:
Naprawy i konserwacji lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 26/3 oraz suszarni w budynku mieszkalnym przy ul. Stokrotek 26 w Opolu

ZP-I/2019

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl