2019-04-02 10:41:27

Przetarg nieograniczony. Naprawa i konserwacja lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 26/3 oraz suszarni w budynku mieszkalnym przy ul. Stokrotek 26 w Opolu

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na:

„Naprawę i konserwację lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 26/3 oraz suszarni w budynku mieszkalnym przy ul. Stokrotek 26 w Opolu”

Znak postępowania:
ZP-I/2019

Numer ogłoszenia w biuletynie:
 532439-N-2019

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 10.04.2019 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl