2020-01-17 15:50:21

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych ? utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na:

?Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych ? utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów?

Znak postępowania:
ZP-I/2020

Numer ogłoszenia w biuletynie:
503944-N-2020

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy
ul. Hallera 9a do dnia 27.01.2020 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

SIWZ str. 1

Odpowiedzi na pytania z dn 22.01

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl