2020-02-10 15:12:06

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych ? utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Wybór najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych ? utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów

ZP-I/2020

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl