2017-11-22 14:46:47

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych ? utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ogłasza przetarg  nieograniczony na:

?Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych ? utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów?

Znak postępowania:

ZP-V/2017

Numer ogłoszenia w biuletynie:
620556-N-2017

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 01.12.2017 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

SIWZ str. 1

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl