2018-12-13 12:58:10

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ogłasza przetarg  nieograniczony na:

„Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów

Znak postępowania:

ZP-I/2018

Numer ogłoszenia w biuletynie:
659475-N-2018

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 21.12.2018 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

SIWZ str. 1

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.12.2018

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl