2019-12-19 10:51:45

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na:

„Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów

Znak postępowania:
ZP-VIII/2019

Numer ogłoszenia w biuletynie:
637492-N-2019

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy
ul. Hallera 9a do dnia 30.12.2019 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

SIWZ str. 1

Odpowiedzi z dn. 24.12

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl