2020-12-01 11:14:25

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych - utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na  terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

.

Oferty należy składać przez platformę zakupową:

https://platformazakupowa.pl/pn/otbs_opole

(sekcja POSTĘPOWANIA)

Termin składania ofert 09.12.2020 r. do godz. 12.00

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl