2017-09-22 15:40:52

Unieważnienie przetargu - Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargu  nieograniczonego na: Budowę budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej.

ZP-II/2017

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl