2019-09-03 09:07:31

Unieważnienie przetargu - Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska.

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargu nieograniczonego na: Budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska

ZP-VI/2019

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl