2018-09-10 09:39:43

Zapytanie ofertowe

Działając w imieniu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych dotyczących wykonania corocznego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Stokrotek 2-26 w Opolu. Przegląd dotyczy instalacji gazowej znajdującej się w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych (13 klatek schodowych; 102 mieszkania; 5 przyłączy  gazowych).

            Oferty proszę składać drogą mailową ? sekretariat@otbs.opole.pl lub osobiście w siedzibie spółki OTBS Sp. zo.o. przy ul Hallera 9a w Opolu, do dnia 17.09.2018r.

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z panem Markiem Omuleckim (tel. 77 4545712 wew. 28) lub z panią Katarzyną Szczemirską (tel. 77 4545712 wew. 33)

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl