2020-01-07 09:00:30

Zapytanie ofertowe. Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej

Zapytanie

Oferty proszę składać drogą mailową – sekretariat@otbs.opole.pl lub osobiście w siedzibie Spółki OTBS Sp. z o.o. przy ul. Hallera 9a w Opolu, do dnia 14.01.2020

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl