2019-10-03 14:45:22

Zapytanie ofertowe. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego OTBS za rok 2019 i 2020

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego OTBS za rok 2019 i 2020

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Oferta

Wzór umowy

Oferty proszę składać osobiście w siedzibie Spółki OTBS Sp. z o.o. przy ul. Hallera 9a w Opolu, do dnia 10.10.2019 do godziny 12.00© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl