2019-08-20 12:00:24

Zapytanie ofertowe. Wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: wykonanie okresowego przegląd instalacji gazowej przy ul. Stokrotek 2-26 i Kwiatowej 1

Zapytanie

Oferty proszę składać drogą mailową – sekretariat@otbs.opole.pl lub osobiście w siedzibie Spółki OTBS Sp. z o.o. przy ul. Hallera 9a w Opolu, do dnia 27.08.2019© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl