2019-10-31 15:30:30

Zawiadomienie Zamawiającego o ocenie skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę.

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), po zapoznaniu się z zastrzeżeniem informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, dokonanym przez Wykonawcę ? Warbud S.A., w zakresie dokumentów załączonych do złożonej oferty oraz po analizie uzasadnienia Wykonawcy zastrzeżenia tajności w/w informacji.
Zamawiający uznał za nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę i podjął decyzję o odtajnieniu w całości dokumentów wskazanych w pkt 1 i 2.

Zawiadomienie

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl