przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Informacja po otwarciu ofert.

2017-12-01

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy informację : Informacja

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

2017-11-22

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów” Znak postępowania: ZP-V/2017 Numer ogłoszenia w biuletynie: 620556-N-2017 Termin składania ofert w…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018 – wybór najkorzystniejszej oferty

2017-11-08

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZP-IV/2017 - Przeprowadzenie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018 Uchwała ZP-IV/2017

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia. Wybór najkorzystniejszej oferty

2017-09-29

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia.  ZP-III/2017

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018

2017-09-27

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018 Zapytanie  Oferta Załączniki

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Unieważnienie przetargu – Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej

2017-09-22

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargu  nieograniczonego na: Budowę budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej. ZP-II/2017

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej. Informacja po otwarciu ofert

2017-09-14

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. wykonania koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „ Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej", zgodnie z art. 86 pkt. 5…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia. Informacja po otwarciu ofert

2017-09-12

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. wykonania koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „ Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia", zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia

2017-08-28

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia Znak postępowania: ZP-III/2017 Numer ogłoszenia w biuletynie: 578696-N-2017 Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 12.09.2017 do godz. 12:00 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej

2017-08-08

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” - zadanie nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej Znak postępowania: ZP-II/2017 Numer ogłoszenia w biuletynie: 2017/S 150-309770 Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 14.09.2017…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu szacunkowego

2017-07-12

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby zabezpieczenia kredytu w Banku BGK  dla Opolskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zapytanie  Załącznik 1 Oświadczenie 

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-04-25

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś” ZP-IA/2017

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś”. Informacja po otwarciu ofert

2017-03-29

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. wykonania koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś”, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś

2017-03-22

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś” Znak postępowania: ZP-IA/2017 Numer ogłoszenia w…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Unieważnienie przetargu – Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś

2017-03-17

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargu  nieograniczonego na: Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś"   Znak postępowania:…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś. Informacja po otwarciu ofert

2017-03-15

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś

2017-03-06

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego p.n. „Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Opolu na działce nr 28 k.m. 26 obrębu Wójtowa Wieś” Znak postępowania: ZP-I/2017 Numer ogłoszenia w…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2017-01-09

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. ZP-VI/2016

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Informacja po otwarciu ofert.

2017-01-03

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy informację : Informacja

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Opolu przy ul. Kaliskiej. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2016-12-23

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną zlokalizowanego w Opolu przy ul. Kaliskiej ZP-V/2016

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

2016-12-21

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych - utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów” Znak postępowania: ZP-VI/2016 Numer ogłoszenia w biuletynie: 371755 Termin składania ofert w…

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony – unieważnienie postępowania. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wielostanowiskowymi oraz zagospodarowanie terenu w Opolu przy ul. Oleskiej i przebudową sieci cieplnej

2016-11-14

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargu  nieograniczonego na: „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wielostanowiskowymi oraz zagospodarowanie terenu w Opolu przy ul. Oleskiej i przebudową sieci cieplnej” Znak postępowania: ZP-II/2016 Zał.1 Zał.2

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Opolu przy ul. Kaliskiej. Informacja po otwarciu ofert.

2016-11-07

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. budowy zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Opolu przy ul. Kaliskiej, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy informację : Informacja

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wielostanowiskowymi oraz zagospodarowanie terenu w Opolu przy ul. Oleskiej i przebudową sieci cieplnej. Informacja po otwarciu ofert

2016-11-02

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wielostanowiskowymi oraz zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Oleskiej i przebudową sieci cieplnej, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy informację : Informacja  

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Przetarg nieograniczony. Remont lokalu biurowo – usługowego zlokalizowanego przy ul. Nysy Łużyckiej 7-7a w Opolu z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Seniorów. Informacja po otwarciu ofert

2016-10-14

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. remontu lokalu biurowo – usługowego zlokalizowanego przy ul. Nysy Łużyckiej 7-7a w Opolu z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Seniorów, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy informację i informację o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Zapytanie ofertowe. Wykonanie prac remontowo-budowlanych przy ul. Koszalińskiej, al. Solidarności i ul. Stokrotek

2016-09-23

OTBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na naprawach chodników i opasek budynków występujących na zasobach mieszkalnych przy ul. Koszalińskiej 2-48, al. Solidarności 2-8, ul. Stokrotek 2-26 w Opolu. Zapytanie  Obmiary

Czytaj więcej...
przetargi-aktualnosci

Zapytanie ofertowe – dokumentacja projektowa – Dom seniora

2016-07-25

OTBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sporządzenie na rzecz Zamawiającego pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno- budowlanego, polegającego na budowie zespołu mieszkaniowego dla seniorów zlokalizowanego w Opolu przy ul. Dambonia. Zapytanie Zał nr 1. Koncepcja

Czytaj więcej...

Facebook

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij