Przedłużenie terminu składania ofert. Wymiana i uzupełnienie izolacji wokół kominów, murów ogniowych i lukarn. Czyszczenie rynien i koszy dachowych. Drobne naprawy dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Stokrotek 2-26 w Opolu

2020-03-03

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: wymianę i uzupełnienie izolacji wokół kominów, murów ogniowych i lukarn. Czyszczenie rynien i koszy dachowych. Drobne naprawy dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Stokrotek 2-26 w Opolu. Zapytanie Modyfikacja do zapytania ofertowego Oferty proszę składać drogą mailową - sekretariat@otbs.opole.pl lub…

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Wybór najkorzystniejszej oferty

2020-02-10

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów ZP-I/2020

Czytaj więcej...

Dotyczy wyboru oferty. Budowa schodów terenowych na osiedlu Seniora przy ul. A. Dambonia 3 a,b,c

2020-02-05

W wyniku zapytania ofertowego na: budowę schodów terenowych na osiedlu Seniora przy ul. A. Dambonia 3 a,b,c otrzymano 2 ofert i dokonano wyboru następującej oferty: UNI-BUD Wawrzak Patryk Protokół 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe. Wymiana i uzupełnienie izolacji wokół kominów, murów ogniowych i lukarn. Czyszczenie rynien i koszy dachowych. Drobne naprawy dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Stokrotek 2-26 w Opolu

2020-02-04

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: wymianę i uzupełnienie izolacji wokół kominów, murów ogniowych i lukarn. Czyszczenie rynien i koszy dachowych. Drobne naprawy dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Stokrotek 2-26 w Opolu. Zapytanie Oferty proszę składać drogą mailową - sekretariat@otbs.opole.pl lub osobiście w siedzibie Spółki…

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Informacja po otwarciu ofert.

2020-01-27

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy informację : Informacja

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

2020-01-17

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów” Znak postępowania:ZP-I/2020 Numer ogłoszenia w biuletynie: 503944-N-2020 Termin składania ofert w siedzibie…

Czytaj więcej...

Dotyczy wyboru oferty. Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej

2020-01-15

W wyniku zapytania ofertowego na: pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej otrzymano 8 ofert i dokonano wyboru następującej oferty: Zakład Usługowo - Handlowy Elektromix Mirosław Stankowski  Protokół 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe. Budowa schodów terenowych na osiedlu Seniora przy ul. A. Dambonia 3 a,b,c

2020-01-13

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: budowę schodów terenowych na osiedlu Seniora przy ul. A. Dambonia 3 a,b,c Zapytanie Zał. 1 Decyzja o warunkach zabudowy Oferty proszę składać drogą mailową - sekretariat@otbs.opole.pl lub osobiście w siedzibie Spółki OTBS Sp. z o.o. przy ul. Hallera 9a w…

Czytaj więcej...

Unieważnienie przetargu. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

2020-01-10

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargu  nieograniczonego na: utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów ZP-VIII/2019

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe. Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej

2020-01-07

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej Zapytanie Oferty proszę składać drogą mailową - sekretariat@otbs.opole.pl lub osobiście w siedzibie Spółki OTBS Sp. z o.o. przy ul. Hallera 9a w Opolu, do dnia 14.01.2020

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Informacja po otwarciu ofert.

2019-12-30

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy informację : Informacja

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej. Wybór najkorzystniejszej oferty

2019-12-20

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot: budowy budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej ZP-VII/2019

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów.

2019-12-19

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych – utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów” Znak postępowania:ZP-VIII/2019 Numer ogłoszenia w biuletynie: 637492-N-2019 Termin składania ofert w siedzibie…

Czytaj więcej...

Zawiadomienie Zamawiającego o ocenie skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę.

2019-10-31

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), po zapoznaniu się z zastrzeżeniem informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, dokonanym przez Wykonawcę – Warbud S.A., w zakresie dokumentów załączonych do złożonej oferty oraz po analizie uzasadnienia…

Czytaj więcej...

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020 – wybór najkorzystniejszej oferty

2019-10-30

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZP-VIII/2019 - Przeprowadzenie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020 Uchwała ZP-VIII/2019

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej. Informacja po otwarciu ofert

2019-10-21

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. budowy budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” -  zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej” , zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy informację : Informacja

Czytaj więcej...

Dotyczy wyboru oferty na pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej przy ul. Krzemienieckiej 70-72

2019-10-14

W wyniku zapytania ofertowego na: pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej przy ul. Krzemienieckiej 70-72 otrzymano 5 ofert i dokonano wyboru następującej oferty: USŁUGI W INFRASTRUKTURZE Bronisław Nowak Protokół 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe. Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej

2019-10-04

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej Zapytanie Oferty proszę składać drogą mailową - sekretariat@otbs.opole.pl lub osobiście w siedzibie Spółki OTBS Sp. z o.o. przy ul. Hallera 9a w Opolu, do dnia 11.10.2019

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego OTBS za rok 2019 i 2020

2019-10-03

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego OTBS za rok 2019 i 2020 Zaproszenie do udziału w postępowaniu Oferta Wzór umowy Oferty proszę składać osobiście w siedzibie Spółki OTBS Sp. z o.o. przy ul. Hallera 9a w Opolu, do dnia 10.10.2019 do godziny…

Czytaj więcej...

Unieważnienie przetargu – Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska.

2019-09-03

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargu  nieograniczonego na: Budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami - Opole, ul. Prószkowska ZP-VI/2019

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej

2019-09-03

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” -  zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej” Znak postępowania:ZP-VII/2019 Numer ogłoszenia w Dz.U: 2019/S 169-412152  Termin składania ofert do dnia 21.10.2019 do godz. 12:00Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w…

Czytaj więcej...

Dotyczy wyboru oferty na wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej

2019-08-28

W wyniku zapytania ofertowego na: wykonanie okresowego przegląd instalacji gazowej przy ul. Stokrotek 2-26 i Kwiatowej 1 otrzymano 3 oferty i dokonano wyboru następującej oferty: Piotr Sidorowicz Instalacje Sanitarne Wrocław. Protokół 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe. Wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej

2019-08-20

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na: wykonanie okresowego przegląd instalacji gazowej przy ul. Stokrotek 2-26 i Kwiatowej 1 Zapytanie Oferty proszę składać drogą mailową - sekretariat@otbs.opole.pl lub osobiście w siedzibie Spółki OTBS Sp. z o.o. przy ul. Hallera 9a w Opolu, do dnia 27.08.2019

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska. Informacja po otwarciu ofert

2019-07-26

W związku z przetargiem nieograniczonym dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska, zgodnie z art. 86 pkt. 5 niezwłocznie po otwarciu oferta zamieszczamy informację : Informacja

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska

2019-06-20

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami - Opole, ul. Prószkowska” Znak postępowania:ZP-VI/2019 Numer ogłoszenia w Dz.U: 2019/S 117-285829  Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 26.07.2019 do godz. 12:00 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu Sprostowanie treści ogłoszenia Sprostowanie…

Czytaj więcej...

Facebook

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij