2021-12-10 11:29:28

Zmiana taryfy dla ciepła 20/2021

W nawiązaniu do pisma otrzymanego od Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S. A. w Opolu informujemy, że w związku z wzrostem cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla w rozliczeniach za ciepło od dnia 22 grudnia 2021 roku obowiązywać będzie zmieniona Taryfa dla ciepła nr 20/2021, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OWR.4210.47.2021.73.XX.DB z dnia 2 grudnia 2021 roku i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki numer 439/2021 dnia 3 grudnia 2021 r. na stronie internetowej https://bip.ure.gov.pl.bip/.

Pełny tekst Taryfy dla ciepła 20/2021, dostępny na stronie internetowej www.ecosa.pl

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl