2022-02-17 14:25:42

Zmiana taryfy dla ciepła 20/2021

W nawiązaniu do pisma otrzymanego od Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S. A. w Opolu informujemy, że w związku z wzrostem cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz wzrostem kosztów zakupu paliwa węglowego i gazowego w rozliczeniach za ciepło od dnia 1 marca 2022 roku obowiązywać będzie zmieniona Taryfa dla ciepła nr 20/2021, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OWR.4210.4.2022.73.XX.DB z dnia 11 lutego 2022 roku i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki numer 93/2022 dnia 11 lutego 2022 r. na stronie internetowej https://bip.ure.gov.pl.bip/.

Pełny tekst Taryfy dla ciepła 20/2021, dostępny na stronie internetowej www.ecosa.pl

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl