2022-06-22 08:23:09

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 20/2021

W nawiązaniu do pisma otrzymanego od Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S. A. w Opolu informujemy, że w związku z zakupem paliw, ze szczególnym uwzględnieniem paliw węglowych od dnia 28 czerwca 2022 roku obowiązywać będzie zmieniona Taryfa dla ciepła nr 20/2021, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OWR.4210.27.2022.73.XX.DB z dnia 10 czerwca 2022 roku i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki numer 370/2022 dnia 13 czerwca 2022 r. na stronie internetowej https://bip.ure.gov.pl.bip/.

Pełny tekst Taryfy dla ciepła 20/2021, dostępny na stronie internetowej www.ecosa.pl

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl