2023-02-17 13:13:45

Zmiana taryfy dla ciepła 21/2022

W nawiązaniu do pisma otrzymanego od Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S. A. w Opolu informujemy, że decyzją OWR.4210.9.2023.73.XIX.DB z dnia 9 lutego 2023 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę dotychczas obowiązującej Taryfy dla ciepła nr 21/2022. Zatwierdzone zmiany będą obowiązywać od 1 marca 2023 roku.
Pełny tekst zmiany Taryfy dla ciepła nr 21/2022, opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, na stronie internetowej https://bip.ure.gov.pl/bip/
numer 67/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku i dostępny jest również na stronie internetowej www.ecosa.pl. 

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl