2024-01-22 14:00:41

Zmiana taryfy dla ciepła 22/2024

W nawiązaniu do pisma otrzymanego od Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S. A. w Opolu informujemy, że decyzją OWR.4210.55.2023.73.XIXII.DBD z dnia 11 stycznia 2024 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę dotychczas obowiązującej Taryfy dla ciepła nr 22/2024. Zatwierdzone zmiany będą obowiązywać od 1 lutego 2024 roku.
Pełny tekst zmiany Taryfy dla ciepła nr 22/2024, opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, na stronie internetowej https://bip.ure.gov.pl/bip/
numer 7/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku i dostępny jest również na stronie internetowej www.ecosa.pl. 

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl