2019-08-28 12:57:22

Dotyczy wyboru oferty na wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej

W wyniku zapytania ofertowego na: wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej przy ul. Stokrotek 2-26 i Kwiatowej 1 otrzymano 3 oferty i dokonano wyboru następującej oferty:

Piotr Sidorowicz Instalacje Sanitarne Wrocław.
 Protokół © 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl