2019-05-27 11:06:47

Przetarg nieograniczony. Czyszczenie i naprawa rynien, rur spustowych, osadników deszczowych, koszy dachowych oraz montaż zabezpieczeń narożników lukarn przed zagnieżdżeniem się gołębi. Wybór najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot:
Czyszczenia i naprawy rynien, rur spustowych, osadników deszczowych, koszy dachowych oraz montażu zabezpieczeń narożników lukarn przed zagnieżdżeniem się gołębi.

ZP-III/2019© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl