2022-11-24 13:21:15

Nabór wniosków o najem mieszkania w inwestycji Opole-Winów

Można już składać wnioski o najem mieszkania w nowych budynkach Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na osiedlu w Opolu – Winowie.

W pierwszej edycji wnioski były przyjmowane  codziennie w dni robocze w biurze OTBS (ul. Hallera 9A, pon.-pt. w godz. 7.30-15.30), lub w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Opola (ul. Ozimska 19) do dnia 31 stycznia 2023 roku. Obecnie trwa nabór w trybie ciągłym. 

Na osiedlu w Opolu-Winowie budowane są 4 budynki wielorodzinne ze  159 mieszkaniami i 5 lokalami użytkowymi. Oddanie do użytku i zasiedlenie budynku planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2023 roku. 

Mieszkania będą oddawane do użytku w stanie wykończonym i gotowe do zamieszkania, łazienki wyposażone w wanny, umywalki i toalety. Na podłogach w łazienkach i kuchni będą ułożone płytki, natomiast w pokojach i przedpokojach panele. Ciepło i ciepłą wodę zapewnią mieszkańcom kotłownie gazowe zlokalizowane w każdym z budynków.

Przewidywany czynsz za najem mieszkania wynosić będzie ok. 21,40 zł/m2 miesięcznie, do tego dochodzić będą opłaty za media i inne usługi tj. woda, ścieki, ciepło, podgrzanie wody, itp.  

O mieszkanie w budynku OTBS mogą ubiegać się osoby, które na dzień podpisania umowy najmu nie posiadają tytułu prawnego (prawo własności) do innego lokalu mieszkalnego w Opolu oraz nie przekraczają średniego miesięczny dochódu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Przed zawarciem umowy najmu wymagana będzie wpłata partycypacji w kosztach budowy lokalu wynoszącą około 2000 zł/m2 oraz kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za lokal.

Przykładowa kalkulacja przyjmując zakładane stawki:

Dla mieszkania ok. 38 m2, a partycypacja w kosztach budowy wyniesie – ok. 76 tys. zł., kaucja zabezpieczająca wyniesie ok. 9,7 tys. zł (łącznie ok. 86 tys. zł)

W przypadku mieszkania ok. 51 m2, a partycypacja w kosztach budowy– ok. 102 tys. zł, kaucja zabezpieczająca wyniesie ok. 13 tys. zł (łącznie ok. 115 tys. zł).

Kwoty te należą do najemców i podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy najmu lub rozliczeniu w trakcie najmu na zasadach określonych w Ustawie.

Inwestycja w Opolu-Winowie realizowana jest ze środków pochodzących z kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz pozyskanego przez Gminę Miasto Opole wsparcia w postaci środków z Funduszu Dopłat określonych w Ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Mieszkania w nowych budynkach OTBS otrzymają osoby, które złożą wszystkie wymagane dokumenty, spełnią warunki formalne i ustawowe, a w procesie naboru zdobędą największą liczbę punktów według kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Opola LXCII/1136/22 z dnia 27 października 2022 r.1,40

 

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl